Återvinningsrum

Kompostering


Utanför återvinningsrummet finns två varmkomposter för hushållsavfall.

I komposten märkt med ett A läggs komposterbart material i form av matrester, frukt, grönt, kaffe och te, d v s sådant som annars läggs i gröna påsen.

I komposten som är märkt med ett B sker efterkompostering under ett år varefter jorden läggs ut i trädgården.


Kompostansvarig inom föreningen ansvarar för skötseln av
komposterna.